Ved læreres/pædagogers sygdom eller andet fravær vikardækkes i den udstrækning det kan lade sig gøre med skolens egne lærere/
pæ­dagoger.
 
Når dette ikke er muligt vikardækkes efter følgende retningslinier:
· Med eksterne vikarer (f.eks. lærerstuderende eller ledige lærere)
· I tilfælde af dobbelttimer dækker den fremmødte lærer
· Elever fra 0. – 6. klasse sendes i SFO, hvor en pædagog har ansvar for aktiviteten
· Elever fra og med 6. klasse får fri i ydertimer, hvis der ikke kan findes vikarer.
· Klasser arbejder selv efter forudgående instruk­tion, ofte med tilsyn af en nabolærer.