Ungdommens Uddannelses­­vejledning

 

 
Vejleder på Skivehus Skole er Irene Hulsrøj. Irene varetager desuden vejlederfunktionen på Hem skole og arbejder i ungdomsvejledningen, UU Skive. Irene kan kontaktes på tlf:
2961 8062 eller på mail:
irhh@skivekommune.dk 
 
Irenes træffetid på Skivehus Skole er:
tirsdage og fredage
og hun er nemmest at træffe kl. 8.30 - 9.30 disse dage
 
Målet med vejledningen er, at alle elever er godt rustede til at træffe de rigtige valg om fremtidig uddannelse og job, når de forlader folkeskolen. Irene vil orientere forældre og elever om arbejdet med uddannelsesplan. I kan læse mere på:
www.uuskive.dk
 
Elever og forældre i 9. klasse inviteres til uddannelsesaften på Resen Skole torsdag den 19. november 2009. Denne aften prioriteres højt fra såvel skolen som UU i forhold til det fælles informationsgrundlag, når I forældre taler med jeres unge om de mange uddannelsesvalg efter folkeskolen. Vi håber derfor at alle møder op denne aften.
 
Uddannelsesvejlederens opgaver (I samarbejde med lærerne)
· Vejlede alle elever i 6.-9. klasse om valg af uddannelse og job.
· Sørge for, at alle elever fra 8.-9. klasse udarbejder uddannelsesplan
· Planlægge og koordinere erhvervs- og uddannelsespraktik, herunder særlige vejledningsaktiviteter
· Målrette vejledningsindsatsen mod børn og unge med særlige behov for vejledning.
· Bistå og rådgive lærerne i arbejdet med UEA fra 1.-9. kl. 
· Koordinering vedr. mentor i 9. klasse.
Ungdomsvejledning:
UU Skive tilbyder desuden vejledning for unge 16-24 årige, som ikke er i gang med en uddannelse. Alle unge 16-24 årige kan henvende sig til UU Skive,
Torvegade 1, tlf. 9915 5690, hvis de har spørgsmål vedr. uddannelser og job. Besøg evt. vores hjemmeside:
www.uuskive.dk
 
Irene Havgaard