Eleverne kan bestille skolemælk. Mælkeordningen varetages i øjeblikket af 6. klasse og Jette Holm Mølgaard.
Mælken bestilles på:
 
www.skolemaelk.dk