Skole-hjemsamarbejde 

 
 
På Skivehus Skole lægger vi stor vægt på skole-hjemsam-arbejdet.
Formålet er at skabe de bedste forudsætninger for elevernes skolegang. Skole-hjem samarbejdet skal sikre, at begge parter forstår hinandens indsats.
 
 
 
 
 
 
 
www.skivehusskole.dk
 
www.skivehusskole.skoleintra.dk 
 
Fravær:
 
Fri fra skole:
Al fritagelse meddeles skriftligt. Vi henstiller til forældrene, at de så vidt muligt placerer ferier mv. udenfor skoletiden, så eleven undgår unødigt fravær
 
Fritagelse for kristendomsundervisning:
En elev kan undtagelsesvis fritages for faget kristendom, hvis forældrene inden skoleårets start på et møde og dernæst skriftligt meddeler skole­lederen, at de selv påtager sig undervisningsforpligtelsen.
 
Skolebestyrelsens princip om skolearbejde under ekstraordinær
frihed:
Når forældre vælger at bede deres børn fri fra skole udenfor skoleferierne kan det ikke forventes at skolen på forhånd oplyser om, hvad der skal arbejdes med i fraværsperioden. Efter fraværsperioden kan der oplyses om, hvad der er arbejdet med, men det er alene forældrenes/elevens ansvar at komme på niveau med den øvrige klasse.