PPR
 

 
 
 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 
Pædagogisk psykologisk rådgivning – i daglig tale PPR – arbejder med børn i alderen 0-18 år samt deres familier og andre voksne. I PPR arbejdes der primært med at rådgive de voksne omkring børnene med fokus på de voksnes betydning for børnenes udvikling.
 
I PPR tager vi udgangspunkt i børns ressourcer og i de relationer, de er i. PPR hører under Børne- og familieforvaltningen i Skive kommune.
 
På skoleområdet er PPR´s primære opgave at rådgive om elever med særlige behov. Det kan dreje sig om:
· Tale-, sprog- og hørevanskeligheder,
· Læse- og stavevanskeligheder,
· Andre indlæringsvanskeligheder,
· Vanskeligheder vedrørende adfærd, kontakt og trivsel.
 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kan kontaktes
på tlf: 99 15 57 81
 
Børn, unge og forældre kan henvende sig direkte uden om læger, skole og institution
 
 
 
 
Tale/hørekonsulent:
 
Anna Røntved
Tlf.tid: Mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 9.00 på: 99 15 58 11
Mail:
annr@skivekommune.dk
Skivehus skole: Torsdag.
 
 
 
 
Psykolog: 
 
 
Grethe Pedersen Drejer
Tlf. tid: Mandag til fredag (ingen fast tlf. tid) på: 99 15 57 93
Mail: gpdr@skivekommune.dk
 
Skivehus skole: Torsdag.
 
 
 
 
Læsekonsulent:
 
Bodil Skipper Buntzen
Tlf. tid: Tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 15.00, samt torsdag fra kl. 8.00 til kl. 8.30 på: 99 15 57 94
Mail: bosb@skivekommune.dk