Pædagogisk servicecenter
 

 
 
Skolebiblioteket er et pædagogisk servicecenter, der hele tiden er under udvikling, så det kan opfylde de behov kolleger og elever har.
 
Bibliotekets åbningstid:
Biblioteket er åbent fra 8.10 til 13.05 hver dag.
 
Alle klasser kan ønske en fast bibliotekstime, hvor der kan lånes bøger til klassen eller til frilæsning.
 
Bøgerne kan lånes i en måned, og der vil blive foretaget hjemkaldelse ca. 3 gange om året. Bortkomne bøger kan kræves erstattet!
 
På nuværende tidspunkt kan skolebiblioteket tilbyde:
 
· Dagligt udlån af materialer til elever, lærere og klasser.
 
· Vejledning omkring undervisningsmaterialer til fag, frilæsning, klasselæsning og oplæsning.
 
· Vejledning i biblioteks-/computerkundskab.
 
· Formidling af materialer fra CFU.
 
· Medieværkstedsfunktioner.
 
· Internetsøgning.
 
· Diverse elektroniske hjælpemidler og programmer.
 
· Information om tiltag og nyanskaffelser på
bib­liote­ket.
I frikvartererne er biblioteket åbent og bemandet, her kan man låne bøger eller arbejde med sit skolearbejde ved en computer.
 
 
Bibliotekets personale: 
- Charlotte S. Pedersen (indskolingen og overbygningen)
- Thomas Nygaard (overbygningen)
- Kasper Nørgaard Jakobsen (IT-vejleder) 
 
På skolens hjemmeside er der supplerende informationer om skolebiblioteket i form af en handleplan og en læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisningen.
 
Det er meget vigtigt for børnene at læse bøger         – også derhjemme.
Det understøtter undervisningen, giver læsetræning, viden og oplevelser.