Fritidsvejledningen

 
 
 
 
Fritidsvejlederen samarbejder med Børne- og Familieforvaltningen og politiet – i daglig tale SSP- samarbejdet.
 
Fritidsvejlederen kan medvirke til at give elever forståelse for almene regler og social adfærd, love og retssystem, samt styrke et normsæt hos den enkelte elev, så denne handler fornuftigt i truede situationer.
Fritidsvejlederen kan også tage initiativ til oprettelse af nye aktiviteter i skolens distrikt, når der opstår behov.
 
Kontakt fritidsvejlederen, hvis unge udviser uhensigtsmæssig adfærd.
 
Anders Møller Nielsen
 
Mobil: 2384 8561