Forvolder jeres barn skade på skolens eller en anden elevs genstande, skal I almindeligvis regne med at gøre brug af jeres familieforsikring eller selv dække udgiften.
 
Se også folderen: ”Forsikring for skoleelever”, som kan fås på skolens kontor. Kontakt evt. skolen i tvivlstilfælde.
 
Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens sekretær, Margit B. Madsen.