Elevrådet
 
 
Elevrådet er en vigtig brik i skolens formål om at uddanne til demokrati.
 
 
På Skivehus Skole er der 2 elevråd, det lille elevråd for 4.-6. klasse og det store elevråd for 7.-9. klasse. Alle ovennævnte klassetrin vælger 2 repræsentanter.
 
 
Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen og varetager desuden elevinteresser gennem kommunens fælleselevråd.
 
 
6 regler for social adfærd:
Nedenstående regler er foreslået af eleverne i klasserne og tiltrådt af elevrådet og skolebestyrelsen i foråret 2000.
 
 
 
 
Det lille elevråd:
 
Elevrådskontaktlærer:     Helle G. Christensen
 
 
 
Det store elevråd:
 
Elevrådskontaktlærer:     Jesper Palm Hansen