Skivehus Skole indgår i en affaldsordning, hvor klasserne skal sortere deres affald for at mindske dagrenovationsmængden, medvirke til genbrug af papir og ikke mindst være med til at skåne miljøet.
Alle klasser har derfor røde skraldespande til papir, mens der i klyngerummene er grønne affaldscontainere.