Årets gang
 
 
En vigtig del af Skivehus Skoles kultur er de tilbagevendende aktiviteter og traditioner.
 
 
I forbindelse med emneforløb, projekter og omlagte uger arrangerer de enkelte klynger mange spændende aktiviteter, besøg eller ”ture ud af huset”.
Der er en stor berøringsflade til lokalsamfundet.